Forside


Dansk side for undervisning og information af den originale og oprindelige Ho'oponopono af Morrnah Simeona


Igennem tiden er der kommet flere udgaver frem af hvorledes Du kan praktisere Ho'oponopono. For mig er den reneste form, den som Morrnah har lært os.


Det er en praksis, en måde at være til i verden på. Med forståelse af at alt er levende energi, der kan påvirkes og responderes med. Vi er alle ét, i et univers der omslutter os. 


Vi er højt udviklet lyssjæle inkarneret i en fysisk krop. Vores lyssjæl rækker ud over alt og ingen steder. Du er et barn af Guddommelig skabelse, du fortjener alt det bedste. Harmoni, balamce og kærlighed. Det er tilgængeligt og iboende i dag, sjælen kender vejen. 


Er du faret vild, kan denne praksis hjælpe dig tilbage til din oprindelig kerne. 

 

ACCEPTERER VI, AT VI ER DEN TOTALE SUM AF ALLE FORGANGNE TANKER, FØLELSER, ORD, GERNINGER OG HANDLINGER, AT VORT NUVÆRENDE LIV OG VALG ER FARVET ELLER OVERSKYGGET AF DENNE HUKOMMELSE FRA FORTIDEN, BEGYNDER VI AT SE, HVORDAN EN PROCES
SOM AFDÆKKER OG KORRIGERER, KAN ÆNDRE VORT LIV, VOR FAMILIE OG VORT SAMFUND.


Bevidsthed består i Ho`oponopono processen af de 3 aspekter af selvet i forbindelse med det gud- dommelige. Disse 3 aspekter – det ubevidste, det bevidste og den højere bevidsthed, eller som hawaiianerne kalder det: ”Unihipili, Uhane og Aumakua”, eksisterer i hvert eneste skabt atom og molekyle. De betegnes også som den ”indre familie”: barnet, moderen og faderen.


HVAD ER HO`OPONOPONO?

Ho`oponopono er en gammel hawaiiansk proces der, videreudviklet til vor tid, giver mulighed for opløsning af blokeringer, der er årsag til stress, ubalance og sygdom. Ordret oversat betyder Ho`oponopono: at forårsage, at handle rigtigt, at rette fejl.


HVAD ER MÅLET MED HO`OPONOPONO?

At bringe fred og balance på en enkel og effektiv måde ved at rense sig åndeligt, mental og fysisk gennem en proces af erkendelse, tilgivelse og forvandling.

HVEM KAN BRUGE HO`OPONOPONO?

Alle uanset alder, race og tro. Ho`oponopono er uafhængig af kulturel og religiøs baggrund. Processen kan bruges i enhver situation eller problemstilling, - den begrænser sig ikke til mennesker, men kan anvendes overfor alt organisk og uorganisk.


HVAD GIVER HO`OPONOPONO?

Ho`oponopono skaber fred, balance, visdom, kærlighed og frihed for den enkelte, familien, samfundet, verden og universet.


Cecillia Vangsgaard


Mail: kontakt@cecillia.nu

TLF: +45 60946485★ Ho'oponopono ved Cecillia Vangsgaard  ★